Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme henkilötietojen käsittelystä.

Päivitetty 26.4.2023.

Rekisterinpitäjä

Vaatelaastari / FabPatch Oy Oy (Y-tunnus: 2934831-8)
Osoite: Kirkkokatu 17 B 15, 90100 Oulu

Yhteydenotot: info@fabpatch.com

Tietojen keräys, käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Keräämämme henkilötietoa tilauksen, sopimuksen tai yhteistyön yhteydessä henkilöltä itseltään sekä verkkokaupan käytön yhteydessä osin myös analytiikan avulla. Käsittelyperusteet ovat tilaukseen tai yhteistyöhön perustuva sopimus sekä mahdollisesti asiakkuuteen tai yhteistyöhön perustuva oikeutettu etu, kuten asiakasviestintä tai -markkinointi. Tarvittaessa keräämme erikseen suostumuksen käsittelyyn esimerkiksi evästeiden osalta. Yksi käsittelyn perusteista on myös lakisääteisten velvoitteidemme hoitaminen.

Käytämme tietoja asiakkaidemme palvelemiseen, asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän sekä markkinoinnin toteuttamiseen, yhteistyöhömme sekä tuotekehitykseen, toimintamme kehittämiseen ja kyselyihin- sekä arvontoihin* osallistumiseksi tarvittaessa erikseen informoidulla tavalla. Jos keräämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, pyydämme tarvittaessa tähän sinulta hyväksyntää etukäteen ja informoimme käsittelystä sekä käsittelyperusteesta erikseen samassa yhteydessä.

Mitä tietoja keräämme?
 • nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • tilauksia ja maksuja koskevat tiedot sekä toimitustiedot
 • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta kyseessä oleva yritys ja henkilön titteli
 • viestihistoria, esim. yhteydenotot
 • tapauskohtaisesti suostumus markkinointiviestinnän vastaanottamiseen
 • tapauskohtaisesti kysely- ja kilpailuvastaukset*
 • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot evästeselosteemme** mukaisesti
Tietojen vastaanottajat

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jotka huomioivat EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset toiminnassaan. Mikäli tietoja siirretään tai luovutetaan, käytetään sovellettavan lainsäädännön kulloinkin vaatimia toimenpiteitä. Tietojen siirrosta tai luovutuksesta tehdään tällöin esimerkiksi sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita sekä muita edellytyksiä, tai siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste kuten oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Antamiasi yhteystietoja käytetään tilauksen toimittamiseen ja siihen liittyvään viestintään. Käytämme ulkoisia toimittajia maksujen käsittelyyn. Käytämme erilaisia sovelluksia verkkokaupan lisäpalveluiden tuottamiseen, esimerkiksi markkinoinnissamme sosiaalisen median kanavissa. Digitaalista markkinointia harjoitetaan hyödyntäen esimerkiksi evästeitä**. Osa järjestelmistä on asennettu meille paikallisesti, jolloin ainoastaan omalla henkilöstöllämme on pääsy tietoihin. Osa järjestelmistä on pilvipalveluita, jolloin siirrämme henkilötietoja kyseisen palvelun tarjoajalle. Tällöin palveluntarjoaja tai IT-toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti. Joissain tapauksissa meitä voidaan edellyttää luovuttamaan henkilötietoja lain tai määräysten nojalla, kuten esimerkiksi rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin yhteydessä viranomaisen pyynnön seurauksena. Voimme lisäksi siirtää ja luovuttaa tietoja esimerkiksi yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä.

Oikeuksien käyttö ja tietojen poistaminen

Sovellettavan lainsäädännön mukaan sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy tietoihisi
 • oikaista tietojasi
 • poistaa tietosi ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • siirtää tietosi järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojesi käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitettasi, saada jäljennöksen kaikista itseäsi koskevista tiedoista, tarkistaa ja korjata sinusta tallennetut tiedot, poistaa kaikki sinusta tallennetut tiedot tietokannastamme, ota yhteyttä osoitteeseen info@fabpatch.com. Oikeuksien käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta. Tilanteeseen vaikuttaa muun muassa se, millä perusteella henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on kuitenkin esimerkiksi aina oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Korjaamme tai poistamme ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi rekistereissämme olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon, ellei meillä ole velvoitetta säilyttää tietoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos mielestäsi henkilötietojasi ei käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti etkä saa asiaa ratkaistuksi kanssamme käydyn yhteydenpidon kautta, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa on vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi tai jossa katsot tapahtuman tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi).

Tietojen säilytysaika

Asiakashallintajärjestelmässämme asiakastietojasi säilytetään oletusarvoisesti viiden (5) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut aktiivinen. Aktiivisuus määritellään järjestelmässä jonain seuraavista toimenpiteistä: osto verkkokaupasta, tilille kirjautuminen, viestintä kanssamme tai uutiskirjeen tilaus. Verkkokauppamme Oma tili -osiossa säilytetään antamiasi henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen. Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietojasi säilytetään niin kauan kuin haluat vastaanottaa uutiskirjeen. Asiakaspalvelun tietoja käsitellään asian hoitamiseen vaadittava aika sekä niin kauan, kun osapuolet voivat esittää oikeusvaateita toisiaan kohtaan. Markkinointi- ja kampanjakohtaisiin kilpailuihin ilmoittautuneiden yhteystiedot poistetaan pääsääntöisesti, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto toimitettu. Yhteistyösopimusten tietoja säilytetään niin pitkään, kun sopimuksen mukainen yhteistyö jatkuu, osapuolet voivat esittää sopimukseen perustuvia vaatimuksia ja käsillä on lainsäädäntöön tai viranomaiskäytäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja. Lisätietoja evästeselosteessamme**.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat tarvittaessa esimerkiksi salaus, palomuurit, turvalliset tilat ja kulkuoikeusjärjestelmät. Turvavalvontamme on suunniteltu ylläpitämään asianmukaista tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä, saatavuutta, joustavuutta ja kykyä palauttaa tiedot. Testaamme palveluita, järjestelmiä ja muuta omaisuutta säännöllisesti. Lisäksi työntekijöiden pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja tietoihin pääsy sekä niiden käsittely edellyttää tarvetta työn hoitamiseksi.

Muutokset tietosuojakäytännössä

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten seurauksena meillä saattaa olla tarve muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

*Kysely- ja kilpailuvastaukset

Kyselyjen- ja kilpailujen (esim. hakemukset testiryhmään, tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät kyselyt sekä arvointoihin annetut vastaukset) tarkoituksena on kerätä tietoa asiakaspalvelun, tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Vastaajan yhteystietoa kysytään vain, mikäli asiakas toivoo yhteydenottoa tai mikäli yhteystietoa tarvitaan esimerkiksi palkinnon toimittamiseen tai testiryhmään osallistumisesta sopimiseen. Yhteystiedot säilytetään vain rajatun ajan, korkeintaan vuosi kyselyn- tai kilpailun päättymisestä. Vastauksia voidaan hyödyntää tutkimus-, tuotekehitys- koulutus ja markkinointitarkoituksiin ainoastaan siten, ettei vastaus voi johtaa vastaajan tunnistamiseen, ellei henkilö ole antanut erikseen lupaa tiedon julkaisuun.

**Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja. Sivuanalytiikka (Google Analytics) lähettää tiedot eteenpäin Googlelle ilman yksilöiviä tunnisteita. Google Analytics, Google Ads-seurantakoodi ja Facebook-pikseli latautuvat sivustolle vain, jos hyväksyt analytiikka- ja markkinointievästeet.